GDPR läcka

Hej,

Vitamin Manager blev den 23 december 2020 uppmärksamma på att vissa av våra användares e-postadresser och vitaminrekommendationer varit möjliga att se genom sökmotorsökning på internet. Du är en av dessa användare.

Detta beror på den mänskliga faktorn.

Vitamin Manager vidtog samma dag som misstaget upptäcktes, 23 december 2020, tekniska och organisatoriska åtgärder som gjorde att uppgifterna nu inte längre är sökbara och möjliga att visa.

Om du har frågor om det inträffade hänvisar vi dig till: gdpr@hsng.com.

Vitamin Manager beklagar det inträffade.

Med vänlig hälsning,
Vitamin Manager