Star Nutrition Calcium Pyruvate

Prenumeration: 66 kr / månEngångsköp: 72 kr / 28 dagliga doser

Beskrivning

Unik fettförbrännare beståendes av kalciumpyruvat. Star Nutrition Calcium Pyruvate påskyndar fettförlust och förbättrar uthålligheten.

  • Rent kalciumpyruvat
  • Stimulerar fettförbränningen
  • Förbättrar prestationsförmågan i uthållighetsidrotter
  • Högdoserat och lättanvänt

Calcium Pyruvate är en unik produkt beståendes av rent, koncentrerat och lättdoserat kalciumpyruvat. Den kan användas för två separata syften: För att stimulera fettförbränningen och följaktligen påskynda deffresultaten, eller för att förbättra uthålligheten i uthållighetskrävande idrotter och träningsformer.

Kalciumpyruvat utgörs som namnet antyder av kalcium och pyruvat som bundits ihop med varandra. Kalcium är mest känt som ett livsnödvändigt mineral som är viktigt för ett starkt skelett och en normal muskelfunktion, men i fallet av kalciumpyruvat är det endast en bärare av det pyruvat som står för den fettförbrännande effekten.

Pyruvat är en nyckelkomponent i den så kallade citronsyracykeln, den process där musklerna utvinner energi från fett och kolhydrater. En välfungerade citronsyracykel, vilket är beroende av tillräckliga pyruvatmängder, är med andra ord avgörande för en hög fettförbränning. Calcium Pyruvate gör det lättare att förlora kroppsfett under diet, men kan också användas vid uthållighets- och cardioträning för en bättre prestationsförmåga.

Ingredienser

ÄmneMängdEnhet
Kalciumpyruvat1000mg
- Kalcium155mg

Fyllnadsmedel

ÄmneMängdEnhet
Mikrokristallin cellulosa
- Magnesiumsalter av fettsyror

Klumpförebyggande medel

ÄmneMängdEnhet
- Kiseloxid

Ytbehandlingsmedel

ÄmneMängdEnhet
Titandioxid

Kapselskal

ÄmneMängdEnhet
Bovint gelatin

Allergi och intolerans

Tillverkad i en lokal där även sojalecitin och mjölk hanteras, och kan därför innehålla spår därav.