Publicerad den Lämna en kommentar

Kosttillskott för att motverka missfall

Missfall sker frekvent hos gravida kvinnor men det kan vara svårt att säga vad som är den bakomliggande orsaken för det. Man har funnit associationer mellan dålig kosthållning och ökad risk för missfall tidigt under graviditeten, därför är det intressant att undersöka om det går att minska risken via vitaminsupplementering innan graviditet samt under graviditet.

GravidAmmande1

För denna systematiska översiktsartikel som publicerades i maj detta år användes 40 randomiserade kontrollerade prövningar med 276 820 kvinnor och 278 413 graviditeter. Studiepopulationen var från olika år mellan år 1959 till 2009 ifrån 23 länder med varierande ekonomi som USA och England samt Indien och Sydafrika.

Studiedeltagarna supplementerades med C-vitamin, E-vitamin, A-vitamin, järn, folsyra och multivitamin. Resultaten för C-vitamin gav inga signifikanta skillnader mellan kvinnor som tog C-vitamin tillsammans med E-vitamin när man jämförde mot grupper som tog placebo. Samma resultat observerades hos grupper utan C-vitamin där de bara fick E-vitamin, alltså visade varken C-vitamin eller E-vitamin någon skillnad för missfall. Resultaten för A-vitamin fann de ingen skillnad för missfall hos kvinnor som fick A-vitamin, järn och folsyra om man jämförde med placebo eller grupper som bara fick järn och folsyra utan A-vitamin. Det enda vitaminsupplementeringen som visade signifikanta positiva resultat observerades för kvinnor som tog multivitamin, järn och folsyra jämfört med kvinnor som bara fick järn och folsyra i jämförelser mellan grupper.

Kvinnor som fick multivitamin, järn och folsyra jämfört med endast järn och folsyra fick alltså färre missfall i gruppjämförelser.

Studien skulle dock behöva fler deltagare för att säga att det är starka bevis men man kan konkludera att det finns fördelar med att inta vissa vitaminer. Det finns otillräckligt med bevis för att säga vilken kombination av vitaminer som är bäst men det är observerat att kvinnor som tar multivitamin, järn och folsyra tillsammans fått minskad risk för dödfödsel.

Författarens slutsats av studien:

”Taking vitamin supplements before pregnancy or in early pregnancy may be beneficial; but this review did not show sufficient evidence that taking vitamin supplements prevents miscarriage.”

cochrane logo

 

 

 

Läs mer på: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD004073.pub4/full

 

Citering: Balogun OO, da Silva Lopes K, Ota E, Takemoto Y, Rumbold A, Takegata M, Mori R. Vitamin supplementation for preventing miscarriage.

Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD004073. DOI:10.1002/14651858.CD004073.pub4.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *