Publicerad den Lämna en kommentar

Underlätta eller hämma upptaget utav dina kosttillskott

Att ta kosttillskott som kroppen i sin tur inte tillgodogör är som att kasta pengar i sjön, därför kan det vara bra att veta vad som hämmar eller underlättar upptaget. Vissa vitaminer och mineraler har samma upptagningsmekanism som gör att om man intar de vid samma tillfälle så konkurreras den ena ut. Sedan finna det en del vitaminer och mineraler hjälper varandra med absorptionen. I denna artikel går vi igenom de vanligaste interaktionerna.

Järn

Vitamin C och järn är ett klassiskt exempel som man brukar rekommendera att inta i samband med en järnrik måltid. Även folsyra och koppar har positiva effekter på upptaget.  Kvinnor i fertil ålder, vegetarianer och gravida bör tänka på detta då de är en särskilt utsatt grupp för järnbrist. En hämmare för järnupptaget är te som innehåller tanniner och garvsyra, dessa binder järn och gör att järnet inte kan tillgodogöras. Te har däremot flera positiva egenskaper men just i samband med järnintag bör det undvikas för att optimera järnabsorptionen. För mycket järn kan däremot orsaka kopparbrist där det övre gränsvärdet är satt till 60 mg järn per dag.

Kalcium

Kalcium och vitamin D hjälper också varandras upptag där aktivt vitamin D (1,25-dihydroxikolekalciferol) hjälper att syntetisera kalciumbindande protein i tarmcellerna som ökar kalcium transporten. Därför kan låg vitamin D status orsaka kalciumbrist. Oxalater i rabarber kan binda upp kalcium och göra det oåtkomligt för kroppen. Kolsyrade coladrycker innehåller ofta fosfor som tillsats  vilket också påverkar kalciumnivåerna i kroppen. Fytat, och fosfor har också negativ effekt på kalcium upptaget.

B-vitamin

B-vitamin får bäst upptag när man intar de i form av ett komplex med flera olika B-vitaminer tillsammans.  B1 (tiamin) påverkas negativt utav stora mängde kaffe och alkoholister är faktiskt kända för att ha just tiaminbrist.

Fettlösliga vitaminer

Alla fett lösliga vitaminer dvs. A-, D-, E- och K-vitamin tas bäst upp när man intar fett eller olja tillsammans med dem i en måltid, ett förslag kan vara ex. olivolja eller avokado. För vitamin A har C-vitamin och E-vitamin positiv effekt medan alkohol, järn, koppar och mangan har negativ effekt vilket är gemensamt för både D- och E-vitaminets upptag.

Zink

Zinkabsorptionen ha även sett öka då protein intas vid samma tillfälle. Medan fytater i stor mängd som finns i fullkornsmjöl troligtvis binder upp zink och andra mineraler. Andra mineraler som man har sett har negativ effekt på zink är järn, koppar och kalcium.

Läkemedelsinteraktioner

Kolesterolsänkande medicin (kolesturamin) kan påverka kroppens nivåer utav D-vitamin, E-vitamin och K-vitamin.

Läkemedel som används för sura uppstötningar (Antacidia) hämmar absorbtionen utav vitamin A. Vissa antidepressiva medel kan påverka vitamin B2. Läkemedel mot parkinsson (l-dopamin), antibiotika och vitamin B2 (Riboflavin) kan minska de positiva effekterna av niacin (vitamin B3).

Konklusion

Nyckeln för att inte bli tokig på all denna information är att äta varierat och inte överdosera  vitaminer och mineraler. Många utav våra kosttillskott innehåller därför en lagom mängd som är en del utav det rekommenderade dagliga intaget för att ett överskott inte ska uppnås. För att uppnå en toxisk effekt behöver man ofta utsättas utav en hög dos under en längre tid. Överdosering går inte att uppnå via normal kost men när det gäller kosttillskott så bör man anpassa sin formula efter enskilt behov, du är unik och lika så bör dina kosttillskott vara om du är i behov av dem.

Referenser:

Nordic Nutrition Recommendations 2012 [Elektronisk resurs]. Nordiska ministerrådet;  2014.

Paulún F, Sundin A. Nya vitamin- och mineralguiden. Stockholm: Fitnessförlaget;  2005.

Abrahamsson L, Andersson A, Becker W, Nilsson G, editors. Näringslära för högskolan. 5., [rev.] uppl. Stockholm: Liber;  2006.

Ursell A. Vitaminer & mineraler handbok. Stockholm: Bergh;  2005.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *